Certifikáty a oprávnění

Certifikát CZ 1090-2

Certifikace:

  • Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009.
  • Systém managementu kvality pro svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006.
  • Provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-1:2008, EXC3.

Oprávnění:

  • K montážím, opravám a rekonstrukcím, revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení dodavatelským způsobem pro tlakové nádoby stabilní skupiny A, B a pro parní a kapalinové kotle 1, 2, 3, 4 třídy.
  • K montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení bez omezení.
  • K montážím, rekonstrukcím, generálním opravám, revizím a revizním zkouškám dodavatelským způsobem pro zdvihadla a jeřáby o nosnosti 5 t až 50 t.

Výroba staticky a dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí podle DIN 18800-7, DIN 15018.